Amerikanlıların Gringo Adlandırılmasının Səbəbi

Amerikanlıların adlandırıldıqları məşhur  adlardan biri də "gringo"dur. Bu adı onlara daha çox Meksikalılar və Latın Amerikası xalqaları deyirdilər. Terminin özü isə İspan dilindən keçmədir. Belə ki, hələ qədim zamanlardan ispanlar İspan dilini bilməyənlərə "gringo" deyirdilər. Həmin sözün isə "griego" sözündən yaranması ehtimal edilir. Hansı ki, "greek" kimi də deyilir. Eyni zamanda da ingilis dilində "Greek to me" idiomatik ifadəsi var ki, mənası "anlaşılmaz nitq, anlaşılmaz danışıqdır". 

No comments

Powered by Blogger.