Qədim Romalıların Sarışın Olduqları Zaman Saçlarını Qaraya Boyama Səbəbləri

Qədim Romalılar saçları sarışın olduğu zaman onları qara rəngə boyayırdılar. Bunun da səbəbi onda idi ki,  sarışın saçlar o zamanlar fahişəlik, həmçinin Fransız və Alman qulları ilə assosiasiya edilirdi. Bu trend isə sarışın Yuli Sezarın Roma imperatoru olduqdan sonra azalmağa başladı. No comments

Powered by Blogger.