Tolkin Hobbit Əsərini Təsadüfən Necə Yazmağa Başlamışdı.


Con Ronald Ruel Tolkin Hobbit əsərini yazmağa tamamilə təsadüf nəticəsində başlamışdı. Günlərin bir günü keçirdiyi imtahanın nəticələrini yoxlayarkən qarşısına boş, yazılmamış bir kağız çıxdı. Tolkin əlindəki qələmlə həmin kağıza "In a hole in the ground there lived a hobbit" (Torpaqda yuvada Hobbit yaşayırdı") sözlərini yazdı. 

Nəticə isə artıq bəllidir. O sözlərlə başlayan Hobbit və davamı gələn 3 cildlik Üzüklərin Hökmdarı əsərləri meydana çıxdı.

No comments

Powered by Blogger.