Betxovenin Özünün Ay İşığı Sonatasına Qoyduğu Ad

   Fortepiano uçun məşhur sonata hesab edilən “Ay İşığı Sonatası”na Lüdviq Van Betxovenin özü heç bir ad fikirləşməmişdi. O, sadəcə olaraq 14-cü sırada olan sonata idi və yarım başlıq kimi “Fantaziya ruhunda” yazılmışdı. Bəstəkarın ölümündən sonra tənqidçi Lüdviq Relştab sonatanın ilk hissəsini “Vierwaldstättersee” gölü üzərində olan ay işığı ilə müqaisə etmişdi və “Ay İşığı” ifadəsi daima olaraq əsərin adında qalmışdı.

No comments

Powered by Blogger.