Nəyə Görə Suyun Dərin Hissəsinə Girdikcə Daşlar Ayağımızı Daha Az Kəsir?

Bunun əsas səbəbkarı Arximed qanunudur. Arximed tərəfindən kəşf edilmiş qanunda deyilir ki, “Mayeyə batırılmış cisim onun çıxardığı mayenin çəkisinə bərabər qüvvə ilə mayedən itələnir”. Beləliklə də nə qədər dərinə girsək o qədər çox mayeni itələyəcəyik və bununla da bərabər dibə təzyiq göstərən ayağımızın gücü azalacaqdır. Nəticədə daşlara da basan ayağımızın gücü mütənasib olaraq azalacaqdır. 

No comments

Powered by Blogger.